APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Žegarac, N. P. [2016]. Iskustva u razvoju pronalaska sa aspekta naučne verifikacije i stvaranja tržišta. Vojnotehnički glasnik, 64(1), 92-109.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Žegarac NP. Iskustva u razvoju pronalaska sa aspekta naučne verifikacije i stvaranja tržišta. Vojnotehnički glasnik 2016;64(1):92-109.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Žegarac N.P.. 2016. Iskustva u razvoju pronalaska sa aspekta naučne verifikacije i stvaranja tržišta. Vojnotehnički glasnik 64, (1): 92-109.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Žegarac, N.P. 2016, "Iskustva u razvoju pronalaska sa aspekta naučne verifikacije i stvaranja tržišta", Vojnotehnički glasnik, vol. 64, no. 1, pp. 92-109.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
ŽEGARAC, N.P., 2016. Iskustva u razvoju pronalaska sa aspekta naučne verifikacije i stvaranja tržišta. Vojnotehnički glasnik, 64(1), pp. 92-109.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Žegarac, N.P.. "Iskustva u razvoju pronalaska sa aspekta naučne verifikacije i stvaranja tržišta." Vojnotehnički glasnik 64.1 (2016): 92-109.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Žegarac NP. Iskustva u razvoju pronalaska sa aspekta naučne verifikacije i stvaranja tržišta. Vojnotehnički glasnik. 2016; 64(1):92-109.