APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Džinović, V., Đević, R., & Đerić, I. [2019]. Uloga samokontrole, samoefikasnosti, metakognicije i motivacije u predviđanju školskog uspeha. Psihologija, 52(1), 35-52.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Džinović V, Đević R, Đerić I. Uloga samokontrole, samoefikasnosti, metakognicije i motivacije u predviđanju školskog uspeha. Psihologija 2019;52(1):35-52.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Džinović V., R. Đević, i I. Đerić. 2019. Uloga samokontrole, samoefikasnosti, metakognicije i motivacije u predviđanju školskog uspeha. Psihologija 52, (1): 35-52.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Džinović, V., Đević, R.& Đerić, I. 2019, "Uloga samokontrole, samoefikasnosti, metakognicije i motivacije u predviđanju školskog uspeha", Psihologija, vol. 52, no. 1, pp. 35-52.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
DŽINOVIĆ, V., ĐEVIĆ, R. i ĐERIĆ, I., 2019. Uloga samokontrole, samoefikasnosti, metakognicije i motivacije u predviđanju školskog uspeha. Psihologija, 52(1), pp. 35-52.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Džinović, V., R. Đević, i I. Đerić. "Uloga samokontrole, samoefikasnosti, metakognicije i motivacije u predviđanju školskog uspeha." Psihologija 52.1 (2019): 35-52.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Džinović V, Đević R, Đerić I. Uloga samokontrole, samoefikasnosti, metakognicije i motivacije u predviđanju školskog uspeha. Psihologija. 2019; 52(1):35-52.