APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Nikolić, I. A., Mandić, D. P., & Kostadinović, I. S. [2017]. Stavovi nastavnika prema obrazovnoj koncepciji efikasne škole. Sociološki pregled, 51(4), 547-577.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Nikolić IA, Mandić DP, Kostadinović IS. Stavovi nastavnika prema obrazovnoj koncepciji efikasne škole. Sociološki pregled 2017;51(4):547-577.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Nikolić I.A., D. P. Mandić, i I. S. Kostadinović. 2017. Stavovi nastavnika prema obrazovnoj koncepciji efikasne škole. Sociološki pregled 51, (4): 547-577.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Nikolić, I.A., Mandić, D.P.& Kostadinović, I.S. 2017, "Stavovi nastavnika prema obrazovnoj koncepciji efikasne škole", Sociološki pregled, vol. 51, no. 4, pp. 547-577.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
NIKOLIĆ, I.A., MANDIĆ, D.P. i KOSTADINOVIĆ, I.S., 2017. Stavovi nastavnika prema obrazovnoj koncepciji efikasne škole. Sociološki pregled, 51(4), pp. 547-577.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Nikolić, I.A., D.P. Mandić, i I.S. Kostadinović. "Stavovi nastavnika prema obrazovnoj koncepciji efikasne škole." Sociološki pregled 51.4 (2017): 547-577.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Nikolić IA, Mandić DP, Kostadinović IS. Stavovi nastavnika prema obrazovnoj koncepciji efikasne škole. Sociološki pregled. 2017; 51(4):547-577.