APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Milić, V. [1993]. Nauka kao predmet savremene srpske istoriografije. Sociološki pregled, 27(1-4), 89-134.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Milić V. Nauka kao predmet savremene srpske istoriografije. Sociološki pregled 1993;27(1-4):89-134.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Milić V.. 1993. Nauka kao predmet savremene srpske istoriografije. Sociološki pregled 27, (1-4): 89-134.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Milić, V. 1993, "Nauka kao predmet savremene srpske istoriografije", Sociološki pregled, vol. 27, no. 1-4, pp. 89-134.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
MILIĆ, V., 1993. Nauka kao predmet savremene srpske istoriografije. Sociološki pregled, 27(1-4), pp. 89-134.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Milić, V.. "Nauka kao predmet savremene srpske istoriografije." Sociološki pregled 27.1-4 (1993): 89-134.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Milić V. Nauka kao predmet savremene srpske istoriografije. Sociološki pregled. 1993; 27(1-4):89-134.