APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Rađenović, Ž. [2018]. Digitalni trendovi i njihove implikacije na diversifikaciju funkcija zdravstvenog informacionog sistema. Ekonomika, 64(1), 53-64.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Rađenović Ž. Digitalni trendovi i njihove implikacije na diversifikaciju funkcija zdravstvenog informacionog sistema. Ekonomika 2018;64(1):53-64.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Rađenović Ž.. 2018. Digitalni trendovi i njihove implikacije na diversifikaciju funkcija zdravstvenog informacionog sistema. Ekonomika 64, (1): 53-64.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Rađenović, Ž. 2018, "Digitalni trendovi i njihove implikacije na diversifikaciju funkcija zdravstvenog informacionog sistema", Ekonomika, vol. 64, no. 1, pp. 53-64.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
RAĐENOVIĆ, Ž., 2018. Digitalni trendovi i njihove implikacije na diversifikaciju funkcija zdravstvenog informacionog sistema. Ekonomika, 64(1), pp. 53-64.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Rađenović, Ž.. "Digitalni trendovi i njihove implikacije na diversifikaciju funkcija zdravstvenog informacionog sistema." Ekonomika 64.1 (2018): 53-64.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Rađenović Ž. Digitalni trendovi i njihove implikacije na diversifikaciju funkcija zdravstvenog informacionog sistema. Ekonomika. 2018; 64(1):53-64.