APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Uzelac, M., Milić, M., Begović-Vuksanović, B., Maris, S., Begović-Lazarević, I., & Uzelac-Škorić, A. [2017]. Epidemiološke karakteristike sepse na teritoriji Beograda u periodu od 2006. do 2015. godine. Zdravstvena zaštita, 46(2), 53-59.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Uzelac M, Milić M, Begović-Vuksanović B, Maris S, Begović-Lazarević I, Uzelac-Škorić A. Epidemiološke karakteristike sepse na teritoriji Beograda u periodu od 2006. do 2015. godine. Zdravstvena zaštita 2017;46(2):53-59.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Uzelac M., M. Milić, B. Begović-Vuksanović, S. Maris, I. Begović-Lazarević, i A. Uzelac-Škorić. 2017. Epidemiološke karakteristike sepse na teritoriji Beograda u periodu od 2006. do 2015. godine. Zdravstvena zaštita 46, (2): 53-59.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Uzelac, M., Milić, M., Begović-Vuksanović, B., Maris, S., Begović-Lazarević, I.& Uzelac-Škorić, A. 2017, "Epidemiološke karakteristike sepse na teritoriji Beograda u periodu od 2006. do 2015. godine", Zdravstvena zaštita, vol. 46, no. 2, pp. 53-59.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
UZELAC, M., MILIĆ, M., BEGOVIĆ-VUKSANOVIĆ, B., MARIS, S., BEGOVIĆ-LAZAREVIĆ, I. i UZELAC-ŠKORIĆ, A., 2017. Epidemiološke karakteristike sepse na teritoriji Beograda u periodu od 2006. do 2015. godine. Zdravstvena zaštita, 46(2), pp. 53-59.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Uzelac, M.et al. "Epidemiološke karakteristike sepse na teritoriji Beograda u periodu od 2006. do 2015. godine." Zdravstvena zaštita 46.2 (2017): 53-59.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Uzelac M, Milić M, Begović-Vuksanović B, Maris S, Begović-Lazarević I, Uzelac-Škorić A. Epidemiološke karakteristike sepse na teritoriji Beograda u periodu od 2006. do 2015. godine. Zdravstvena zaštita. 2017; 46(2):53-59.