APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Ivanović, M., & Ivanović, U. [2017]. Relacije između antropometrijskih i motoričkih varijabli kod sedmogodišnjih devojčica sa diferenciranim nivoom nutritivnog statusa. Fizička kultura, 71(1), 21-35.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Ivanović M, Ivanović U. Relacije između antropometrijskih i motoričkih varijabli kod sedmogodišnjih devojčica sa diferenciranim nivoom nutritivnog statusa. Fizička kultura 2017;71(1):21-35.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Ivanović M., i U. Ivanović. 2017. Relacije između antropometrijskih i motoričkih varijabli kod sedmogodišnjih devojčica sa diferenciranim nivoom nutritivnog statusa. Fizička kultura 71, (1): 21-35.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Ivanović, M.& Ivanović, U. 2017, "Relacije između antropometrijskih i motoričkih varijabli kod sedmogodišnjih devojčica sa diferenciranim nivoom nutritivnog statusa", Fizička kultura, vol. 71, no. 1, pp. 21-35.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
IVANOVIĆ, M. i IVANOVIĆ, U., 2017. Relacije između antropometrijskih i motoričkih varijabli kod sedmogodišnjih devojčica sa diferenciranim nivoom nutritivnog statusa. Fizička kultura, 71(1), pp. 21-35.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Ivanović, M., i U. Ivanović. "Relacije između antropometrijskih i motoričkih varijabli kod sedmogodišnjih devojčica sa diferenciranim nivoom nutritivnog statusa." Fizička kultura 71.1 (2017): 21-35.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Ivanović M, Ivanović U. Relacije između antropometrijskih i motoričkih varijabli kod sedmogodišnjih devojčica sa diferenciranim nivoom nutritivnog statusa. Fizička kultura. 2017; 71(1):21-35.