APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Kasum, G., & Mladenović, M. [2017]. Samopercepcija sportista sa invaliditetom. Fizička kultura, 71(1), 43-54.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Kasum G, Mladenović M. Samopercepcija sportista sa invaliditetom. Fizička kultura 2017;71(1):43-54.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Kasum G., i M. Mladenović. 2017. Samopercepcija sportista sa invaliditetom. Fizička kultura 71, (1): 43-54.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Kasum, G.& Mladenović, M. 2017, "Samopercepcija sportista sa invaliditetom", Fizička kultura, vol. 71, no. 1, pp. 43-54.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
KASUM, G. i MLADENOVIĆ, M., 2017. Samopercepcija sportista sa invaliditetom. Fizička kultura, 71(1), pp. 43-54.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Kasum, G., i M. Mladenović. "Samopercepcija sportista sa invaliditetom." Fizička kultura 71.1 (2017): 43-54.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Kasum G, Mladenović M. Samopercepcija sportista sa invaliditetom. Fizička kultura. 2017; 71(1):43-54.