APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Kuzović, D. [2017]. Menadžment kretanja posetilaca u sportskom objektu. Fizička kultura, 71(1), 63-68.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Kuzović D. Menadžment kretanja posetilaca u sportskom objektu. Fizička kultura 2017;71(1):63-68.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Kuzović D.. 2017. Menadžment kretanja posetilaca u sportskom objektu. Fizička kultura 71, (1): 63-68.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Kuzović, D. 2017, "Menadžment kretanja posetilaca u sportskom objektu", Fizička kultura, vol. 71, no. 1, pp. 63-68.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
KUZOVIĆ, D., 2017. Menadžment kretanja posetilaca u sportskom objektu. Fizička kultura, 71(1), pp. 63-68.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Kuzović, D.. "Menadžment kretanja posetilaca u sportskom objektu." Fizička kultura 71.1 (2017): 63-68.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Kuzović D. Menadžment kretanja posetilaca u sportskom objektu. Fizička kultura. 2017; 71(1):63-68.