APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Toskić, D. [2018]. Povezanost između testova jačine i snage i brzine plivanja na kratkim distancama kod mladih plivača. Fizička kultura, 72(2), 209-217.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Toskić D. Povezanost između testova jačine i snage i brzine plivanja na kratkim distancama kod mladih plivača. Fizička kultura 2018;72(2):209-217.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Toskić D.. 2018. Povezanost između testova jačine i snage i brzine plivanja na kratkim distancama kod mladih plivača. Fizička kultura 72, (2): 209-217.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Toskić, D. 2018, "Povezanost između testova jačine i snage i brzine plivanja na kratkim distancama kod mladih plivača", Fizička kultura, vol. 72, no. 2, pp. 209-217.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
TOSKIĆ, D., 2018. Povezanost između testova jačine i snage i brzine plivanja na kratkim distancama kod mladih plivača. Fizička kultura, 72(2), pp. 209-217.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Toskić, D.. "Povezanost između testova jačine i snage i brzine plivanja na kratkim distancama kod mladih plivača." Fizička kultura 72.2 (2018): 209-217.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Toskić D. Povezanost između testova jačine i snage i brzine plivanja na kratkim distancama kod mladih plivača. Fizička kultura. 2018; 72(2):209-217.