APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Stojanović, D. [2014]. Pokretanje normativne kontrole prava u evropskom modelu ustavnog pravosuđa. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, (67), 59-78.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Stojanović D. Pokretanje normativne kontrole prava u evropskom modelu ustavnog pravosuđa. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 2014;(67):59-78.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Stojanović D.. 2014. Pokretanje normativne kontrole prava u evropskom modelu ustavnog pravosuđa. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu (67): 59-78.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Stojanović, D. 2014, "Pokretanje normativne kontrole prava u evropskom modelu ustavnog pravosuđa", Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, no. 67, pp. 59-78.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
STOJANOVIĆ, D., 2014. Pokretanje normativne kontrole prava u evropskom modelu ustavnog pravosuđa. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, (67), pp. 59-78.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Stojanović, D.. "Pokretanje normativne kontrole prava u evropskom modelu ustavnog pravosuđa." Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu (2014): 59-78.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Stojanović D. Pokretanje normativne kontrole prava u evropskom modelu ustavnog pravosuđa. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 2014; (67):59-78.