APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Ćirić, Z. [2014]. Sudsko-psihijatrijski aspekt mentalnih poremećaja nastalih zloupotrebom droga. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, (68), 515-534.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Ćirić Z. Sudsko-psihijatrijski aspekt mentalnih poremećaja nastalih zloupotrebom droga. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 2014;(68):515-534.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Ćirić Z.. 2014. Sudsko-psihijatrijski aspekt mentalnih poremećaja nastalih zloupotrebom droga. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu (68): 515-534.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Ćirić, Z. 2014, "Sudsko-psihijatrijski aspekt mentalnih poremećaja nastalih zloupotrebom droga", Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, no. 68, pp. 515-534.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
ĆIRIĆ, Z., 2014. Sudsko-psihijatrijski aspekt mentalnih poremećaja nastalih zloupotrebom droga. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, (68), pp. 515-534.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Ćirić, Z.. "Sudsko-psihijatrijski aspekt mentalnih poremećaja nastalih zloupotrebom droga." Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu (2014): 515-534.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Ćirić Z. Sudsko-psihijatrijski aspekt mentalnih poremećaja nastalih zloupotrebom droga. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 2014; (68):515-534.