APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Tudorascu, M., & Hurbean, A. [2018]. Deontologija i odgovornost u oblasti akademije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 57(79), 363-376.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Tudorascu M, Hurbean A. Deontologija i odgovornost u oblasti akademije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 2018;57(79):363-376.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Tudorascu M., i A. Hurbean. 2018. Deontologija i odgovornost u oblasti akademije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 57, (79): 363-376.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Tudorascu, M.& Hurbean, A. 2018, "Deontologija i odgovornost u oblasti akademije", Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, no. 79, pp. 363-376.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
TUDORASCU, M. i HURBEAN, A., 2018. Deontologija i odgovornost u oblasti akademije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 57(79), pp. 363-376.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Tudorascu, M., i A. Hurbean. "Deontologija i odgovornost u oblasti akademije." Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 57.79 (2018): 363-376.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Tudorascu M, Hurbean A. Deontologija i odgovornost u oblasti akademije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 2018; 57(79):363-376.