APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Vukić, V. Đ. [2013]. Mrežom komutovani fazno regulisani ispravljači sa adaptivnim digitalnim regulatorima. Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", (23), 1-18.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Vukić VĐ. Mrežom komutovani fazno regulisani ispravljači sa adaptivnim digitalnim regulatorima. Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" 2013;(23):1-18.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Vukić V.Đ.. 2013. Mrežom komutovani fazno regulisani ispravljači sa adaptivnim digitalnim regulatorima. Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" (23): 1-18.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Vukić, V.Đ. 2013, "Mrežom komutovani fazno regulisani ispravljači sa adaptivnim digitalnim regulatorima", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", no. 23, pp. 1-18.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
VUKIĆ, V.Đ., 2013. Mrežom komutovani fazno regulisani ispravljači sa adaptivnim digitalnim regulatorima. Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", (23), pp. 1-18.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Vukić, V.Đ.. "Mrežom komutovani fazno regulisani ispravljači sa adaptivnim digitalnim regulatorima." Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" (2013): 1-18.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Vukić VĐ. Mrežom komutovani fazno regulisani ispravljači sa adaptivnim digitalnim regulatorima. Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla". 2013; (23):1-18.