APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Arnautović, D., Dragosavac, J., Janda, Ž., Milanović, J., & Mihailović, L. [2014]. Definisanje uslova za rad uređaja za grupnu regulaciju pobude i reaktivnih snaga (GRPRS) u sistemu automatskog upravljanja naponima u mreži. Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", (24), 1-14.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Arnautović D, Dragosavac J, Janda Ž, Milanović J, Mihailović L. Definisanje uslova za rad uređaja za grupnu regulaciju pobude i reaktivnih snaga (GRPRS) u sistemu automatskog upravljanja naponima u mreži. Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" 2014;(24):1-14.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Arnautović D., J. Dragosavac, Ž. Janda, J. Milanović, i L. Mihailović. 2014. Definisanje uslova za rad uređaja za grupnu regulaciju pobude i reaktivnih snaga (GRPRS) u sistemu automatskog upravljanja naponima u mreži. Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" (24): 1-14.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Arnautović, D., Dragosavac, J., Janda, Ž., Milanović, J.& Mihailović, L. 2014, "Definisanje uslova za rad uređaja za grupnu regulaciju pobude i reaktivnih snaga (GRPRS) u sistemu automatskog upravljanja naponima u mreži", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", no. 24, pp. 1-14.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
ARNAUTOVIĆ, D., DRAGOSAVAC, J., JANDA, Ž., MILANOVIĆ, J. i MIHAILOVIĆ, L., 2014. Definisanje uslova za rad uređaja za grupnu regulaciju pobude i reaktivnih snaga (GRPRS) u sistemu automatskog upravljanja naponima u mreži. Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", (24), pp. 1-14.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Arnautović, D.et al. "Definisanje uslova za rad uređaja za grupnu regulaciju pobude i reaktivnih snaga (GRPRS) u sistemu automatskog upravljanja naponima u mreži." Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" (2014): 1-14.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Arnautović D, Dragosavac J, Janda Ž, Milanović J, Mihailović L. Definisanje uslova za rad uređaja za grupnu regulaciju pobude i reaktivnih snaga (GRPRS) u sistemu automatskog upravljanja naponima u mreži. Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla". 2014; (24):1-14.