APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Vukić, V. Đ. [2016]. Konvertor protokola za serijsku komunikaciju između digitalnih regulatora ispravljača i upravljačkog računarskog sistema elektrane. Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", (26), 1-22.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Vukić VĐ. Konvertor protokola za serijsku komunikaciju između digitalnih regulatora ispravljača i upravljačkog računarskog sistema elektrane. Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" 2016;(26):1-22.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Vukić V.Đ.. 2016. Konvertor protokola za serijsku komunikaciju između digitalnih regulatora ispravljača i upravljačkog računarskog sistema elektrane. Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" (26): 1-22.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Vukić, V.Đ. 2016, "Konvertor protokola za serijsku komunikaciju između digitalnih regulatora ispravljača i upravljačkog računarskog sistema elektrane", Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", no. 26, pp. 1-22.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
VUKIĆ, V.Đ., 2016. Konvertor protokola za serijsku komunikaciju između digitalnih regulatora ispravljača i upravljačkog računarskog sistema elektrane. Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", (26), pp. 1-22.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Vukić, V.Đ.. "Konvertor protokola za serijsku komunikaciju između digitalnih regulatora ispravljača i upravljačkog računarskog sistema elektrane." Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" (2016): 1-22.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Vukić VĐ. Konvertor protokola za serijsku komunikaciju između digitalnih regulatora ispravljača i upravljačkog računarskog sistema elektrane. Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla". 2016; (26):1-22.