APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Nikolić, N. D., Stevanović, S. I., Pavlović, M. G., & Branković, G. [2016]. Fundamentalni aspekti procesa elektrohemijskog taloženja olova - nukleacija i rast. Zaštita materijala, 57(1), 119-127.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Nikolić ND, Stevanović SI, Pavlović MG, Branković G. Fundamentalni aspekti procesa elektrohemijskog taloženja olova - nukleacija i rast. Zaštita materijala 2016;57(1):119-127.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Nikolić N.D., S. I. Stevanović, M. G. Pavlović, i G. Branković. 2016. Fundamentalni aspekti procesa elektrohemijskog taloženja olova - nukleacija i rast. Zaštita materijala 57, (1): 119-127.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Nikolić, N.D., Stevanović, S.I., Pavlović, M.G.& Branković, G. 2016, "Fundamentalni aspekti procesa elektrohemijskog taloženja olova - nukleacija i rast", Zaštita materijala, vol. 57, no. 1, pp. 119-127.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
NIKOLIĆ, N.D., STEVANOVIĆ, S.I., PAVLOVIĆ, M.G. i BRANKOVIĆ, G., 2016. Fundamentalni aspekti procesa elektrohemijskog taloženja olova - nukleacija i rast. Zaštita materijala, 57(1), pp. 119-127.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Nikolić, N.D.et al. "Fundamentalni aspekti procesa elektrohemijskog taloženja olova - nukleacija i rast." Zaštita materijala 57.1 (2016): 119-127.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Nikolić ND, Stevanović SI, Pavlović MG, Branković G. Fundamentalni aspekti procesa elektrohemijskog taloženja olova - nukleacija i rast. Zaštita materijala. 2016; 57(1):119-127.