APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Blagdanić, S. [2009]. Kvalitet niza zadataka objektivnog tipa u nastavi prirode i društva. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu , 22(3), 40-50.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Blagdanić S. Kvalitet niza zadataka objektivnog tipa u nastavi prirode i društva. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 2009;22(3):40-50.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Blagdanić S.. 2009. Kvalitet niza zadataka objektivnog tipa u nastavi prirode i društva. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 22, (3): 40-50.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Blagdanić, S. 2009, "Kvalitet niza zadataka objektivnog tipa u nastavi prirode i društva", Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu , vol. 22, no. 3, pp. 40-50.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
BLAGDANIĆ, S., 2009. Kvalitet niza zadataka objektivnog tipa u nastavi prirode i društva. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu , 22(3), pp. 40-50.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Blagdanić, S.. "Kvalitet niza zadataka objektivnog tipa u nastavi prirode i društva." Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 22.3 (2009): 40-50.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Blagdanić S. Kvalitet niza zadataka objektivnog tipa u nastavi prirode i društva. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu . 2009; 22(3):40-50.