APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Popović, R. [2010]. Razvijanje veštine pisanja na engleskom jeziku na najranijem uzrastu. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu , 23(2), 37-46.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Popović R. Razvijanje veštine pisanja na engleskom jeziku na najranijem uzrastu. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 2010;23(2):37-46.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Popović R.. 2010. Razvijanje veštine pisanja na engleskom jeziku na najranijem uzrastu. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 23, (2): 37-46.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Popović, R. 2010, "Razvijanje veštine pisanja na engleskom jeziku na najranijem uzrastu", Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu , vol. 23, no. 2, pp. 37-46.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
POPOVIĆ, R., 2010. Razvijanje veštine pisanja na engleskom jeziku na najranijem uzrastu. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu , 23(2), pp. 37-46.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Popović, R.. "Razvijanje veštine pisanja na engleskom jeziku na najranijem uzrastu." Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 23.2 (2010): 37-46.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Popović R. Razvijanje veštine pisanja na engleskom jeziku na najranijem uzrastu. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu . 2010; 23(2):37-46.