APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Radovanović, A. [2012]. Implikacije teorije višestruke inteligencije u nastavi stranog jezika. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu , 25(2), 130-134.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Radovanović A. Implikacije teorije višestruke inteligencije u nastavi stranog jezika. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 2012;25(2):130-134.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Radovanović A.. 2012. Implikacije teorije višestruke inteligencije u nastavi stranog jezika. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 25, (2): 130-134.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Radovanović, A. 2012, "Implikacije teorije višestruke inteligencije u nastavi stranog jezika", Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu , vol. 25, no. 2, pp. 130-134.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
RADOVANOVIĆ, A., 2012. Implikacije teorije višestruke inteligencije u nastavi stranog jezika. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu , 25(2), pp. 130-134.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Radovanović, A.. "Implikacije teorije višestruke inteligencije u nastavi stranog jezika." Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 25.2 (2012): 130-134.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Radovanović A. Implikacije teorije višestruke inteligencije u nastavi stranog jezika. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu . 2012; 25(2):130-134.