APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Ljubojević, D. [2013]. Individualizacija u nastavi stranog jezika na ranom uzrastu. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu , 26(1), 54-61.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Ljubojević D. Individualizacija u nastavi stranog jezika na ranom uzrastu. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 2013;26(1):54-61.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Ljubojević D.. 2013. Individualizacija u nastavi stranog jezika na ranom uzrastu. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 26, (1): 54-61.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Ljubojević, D. 2013, "Individualizacija u nastavi stranog jezika na ranom uzrastu", Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu , vol. 26, no. 1, pp. 54-61.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
LJUBOJEVIĆ, D., 2013. Individualizacija u nastavi stranog jezika na ranom uzrastu. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu , 26(1), pp. 54-61.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Ljubojević, D.. "Individualizacija u nastavi stranog jezika na ranom uzrastu." Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu 26.1 (2013): 54-61.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Ljubojević D. Individualizacija u nastavi stranog jezika na ranom uzrastu. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu . 2013; 26(1):54-61.