APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Mihajlović, M., Krstić, S., Šegrt, S., Pavlović, D., Jovanović, D., & Simeunović, T. [2016]. Ekonomska analiza uticaja koncentracije tržišta mleka na efikasnost nabavki u sistemu odbrane. Ekonomika poljoprivrede, 63(3), 973-985.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Mihajlović M, Krstić S, Šegrt S, Pavlović D, Jovanović D, Simeunović T. Ekonomska analiza uticaja koncentracije tržišta mleka na efikasnost nabavki u sistemu odbrane. Ekonomika poljoprivrede 2016;63(3):973-985.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Mihajlović M., S. Krstić, S. Šegrt, D. Pavlović, D. Jovanović, i T. Simeunović. 2016. Ekonomska analiza uticaja koncentracije tržišta mleka na efikasnost nabavki u sistemu odbrane. Ekonomika poljoprivrede 63, (3): 973-985.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Mihajlović, M., Krstić, S., Šegrt, S., Pavlović, D., Jovanović, D.& Simeunović, T. 2016, "Ekonomska analiza uticaja koncentracije tržišta mleka na efikasnost nabavki u sistemu odbrane", Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, no. 3, pp. 973-985.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
MIHAJLOVIĆ, M., KRSTIĆ, S., ŠEGRT, S., PAVLOVIĆ, D., JOVANOVIĆ, D. i SIMEUNOVIĆ, T., 2016. Ekonomska analiza uticaja koncentracije tržišta mleka na efikasnost nabavki u sistemu odbrane. Ekonomika poljoprivrede, 63(3), pp. 973-985.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Mihajlović, M.et al. "Ekonomska analiza uticaja koncentracije tržišta mleka na efikasnost nabavki u sistemu odbrane." Ekonomika poljoprivrede 63.3 (2016): 973-985.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Mihajlović M, Krstić S, Šegrt S, Pavlović D, Jovanović D, Simeunović T. Ekonomska analiza uticaja koncentracije tržišta mleka na efikasnost nabavki u sistemu odbrane. Ekonomika poljoprivrede. 2016; 63(3):973-985.