APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Tadić, L., & Varju, Đ. [2015]. Parametarska analiza promene talasnog broja površinskih talasa. Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica, (28), 43-49.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Tadić L, Varju Đ. Parametarska analiza promene talasnog broja površinskih talasa. Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica 2015;(28):43-49.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Tadić L., i Đ. Varju. 2015. Parametarska analiza promene talasnog broja površinskih talasa. Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica (28): 43-49.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Tadić, L.& Varju, Đ. 2015, "Parametarska analiza promene talasnog broja površinskih talasa", Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica, no. 28, pp. 43-49.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
TADIĆ, L. i VARJU, Đ., 2015. Parametarska analiza promene talasnog broja površinskih talasa. Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica, (28), pp. 43-49.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Tadić, L., i Đ. Varju. "Parametarska analiza promene talasnog broja površinskih talasa." Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica (2015): 43-49.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Tadić L, Varju Đ. Parametarska analiza promene talasnog broja površinskih talasa. Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica. 2015; (28):43-49.