APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Anđelković, Z., & Jokanović, I. [2015]. Biciklistički saobraćaj u urbanim sredinama. Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica, (28), 101-112.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Anđelković Z, Jokanović I. Biciklistički saobraćaj u urbanim sredinama. Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica 2015;(28):101-112.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Anđelković Z., i I. Jokanović. 2015. Biciklistički saobraćaj u urbanim sredinama. Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica (28): 101-112.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Anđelković, Z.& Jokanović, I. 2015, "Biciklistički saobraćaj u urbanim sredinama", Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica, no. 28, pp. 101-112.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
ANĐELKOVIĆ, Z. i JOKANOVIĆ, I., 2015. Biciklistički saobraćaj u urbanim sredinama. Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica, (28), pp. 101-112.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Anđelković, Z., i I. Jokanović. "Biciklistički saobraćaj u urbanim sredinama." Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica (2015): 101-112.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Anđelković Z, Jokanović I. Biciklistički saobraćaj u urbanim sredinama. Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica. 2015; (28):101-112.