APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Kovačević, B. T., Kulić, A. Đ., & Libek, V. I. [2011]. Terapija labilnim krvnim komponentama u pedijatriji. Materia medica, 27(4), 356-361.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Kovačević BT, Kulić AĐ, Libek VI. Terapija labilnim krvnim komponentama u pedijatriji. Materia medica 2011;27(4):356-361.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Kovačević B.T., A. Đ. Kulić, i V. I. Libek. 2011. Terapija labilnim krvnim komponentama u pedijatriji. Materia medica 27, (4): 356-361.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Kovačević, B.T., Kulić, A.Đ.& Libek, V.I. 2011, "Terapija labilnim krvnim komponentama u pedijatriji", Materia medica, vol. 27, no. 4, pp. 356-361.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
KOVAČEVIĆ, B.T., KULIĆ, A.Đ. i LIBEK, V.I., 2011. Terapija labilnim krvnim komponentama u pedijatriji. Materia medica, 27(4), pp. 356-361.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Kovačević, B.T., A.Đ. Kulić, i V.I. Libek. "Terapija labilnim krvnim komponentama u pedijatriji." Materia medica 27.4 (2011): 356-361.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Kovačević BT, Kulić AĐ, Libek VI. Terapija labilnim krvnim komponentama u pedijatriji. Materia medica. 2011; 27(4):356-361.