APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Popin-Tarić, M., Gluvić, Z., Mitrović, B., Samardžić, V., Lačković, M., Vasić-Vlaisavljević, A., Stanojević, A., Kulić, A., Libek, V., Resanović, I., & Isenović, E. R. [2017]. Prikaz timskog zbrinjavanja obolelog od akutnog teškog dislipidemijskog pankreatitisa - iskustvo jednog tercijernog zdravstvenog centra. Materia medica, 33(3), 1557-1562.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Popin-Tarić M, Gluvić Z, Mitrović B, Samardžić V, Lačković M, Vasić-Vlaisavljević A, Stanojević A, Kulić A, Libek V, Resanović I, Isenović ER. Prikaz timskog zbrinjavanja obolelog od akutnog teškog dislipidemijskog pankreatitisa - iskustvo jednog tercijernog zdravstvenog centra. Materia medica 2017;33(3):1557-1562.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Popin-Tarić M., Z. Gluvić, B. Mitrović, V. Samardžić, M. Lačković, A. Vasić-Vlaisavljević, A. Stanojević, A. Kulić, V. Libek, I. Resanović, i E. R. Isenović. 2017. Prikaz timskog zbrinjavanja obolelog od akutnog teškog dislipidemijskog pankreatitisa - iskustvo jednog tercijernog zdravstvenog centra. Materia medica 33, (3): 1557-1562.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Popin-Tarić, M., Gluvić, Z., Mitrović, B., Samardžić, V., Lačković, M., Vasić-Vlaisavljević, A., Stanojević, A., Kulić, A., Libek, V., Resanović, I.& Isenović, E.R. 2017, "Prikaz timskog zbrinjavanja obolelog od akutnog teškog dislipidemijskog pankreatitisa - iskustvo jednog tercijernog zdravstvenog centra", Materia medica, vol. 33, no. 3, pp. 1557-1562.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
POPIN-TARIĆ, M., GLUVIĆ, Z., MITROVIĆ, B., SAMARDŽIĆ, V., LAČKOVIĆ, M., VASIĆ-VLAISAVLJEVIĆ, A., STANOJEVIĆ, A., KULIĆ, A., LIBEK, V., RESANOVIĆ, I. i ISENOVIĆ, E.R., 2017. Prikaz timskog zbrinjavanja obolelog od akutnog teškog dislipidemijskog pankreatitisa - iskustvo jednog tercijernog zdravstvenog centra. Materia medica, 33(3), pp. 1557-1562.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Popin-Tarić, M.et al. "Prikaz timskog zbrinjavanja obolelog od akutnog teškog dislipidemijskog pankreatitisa - iskustvo jednog tercijernog zdravstvenog centra." Materia medica 33.3 (2017): 1557-1562.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Popin-Tarić M, Gluvić Z, Mitrović B, Samardžić V, Lačković M, Vasić-Vlaisavljević A, Stanojević A, Kulić A, Libek V, Resanović I, Isenović ER. Prikaz timskog zbrinjavanja obolelog od akutnog teškog dislipidemijskog pankreatitisa - iskustvo jednog tercijernog zdravstvenog centra. Materia medica. 2017; 33(3):1557-1562.