APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Stevanović, N. [2011]. Finansijsko-izveštajna odgovornost u kontekstu EU, međunarodnog i novog domaćeg regulatornog okvira. Ekonomika preduzeća, 59(5-6), 227-242.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Stevanović N. Finansijsko-izveštajna odgovornost u kontekstu EU, međunarodnog i novog domaćeg regulatornog okvira. Ekonomika preduzeća 2011;59(5-6):227-242.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Stevanović N.. 2011. Finansijsko-izveštajna odgovornost u kontekstu EU, međunarodnog i novog domaćeg regulatornog okvira. Ekonomika preduzeća 59, (5-6): 227-242.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Stevanović, N. 2011, "Finansijsko-izveštajna odgovornost u kontekstu EU, međunarodnog i novog domaćeg regulatornog okvira", Ekonomika preduzeća, vol. 59, no. 5-6, pp. 227-242.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
STEVANOVIĆ, N., 2011. Finansijsko-izveštajna odgovornost u kontekstu EU, međunarodnog i novog domaćeg regulatornog okvira. Ekonomika preduzeća, 59(5-6), pp. 227-242.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Stevanović, N.. "Finansijsko-izveštajna odgovornost u kontekstu EU, međunarodnog i novog domaćeg regulatornog okvira." Ekonomika preduzeća 59.5-6 (2011): 227-242.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Stevanović N. Finansijsko-izveštajna odgovornost u kontekstu EU, međunarodnog i novog domaćeg regulatornog okvira. Ekonomika preduzeća. 2011; 59(5-6):227-242.