APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Madžar, L. [2013]. Institucionalna dinamika kao determinanta privrednog razvitka - sa osvrtom na Kinu. Ekonomika preduzeća, 61(3-4), 163-173.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Madžar L. Institucionalna dinamika kao determinanta privrednog razvitka - sa osvrtom na Kinu. Ekonomika preduzeća 2013;61(3-4):163-173.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Madžar L.. 2013. Institucionalna dinamika kao determinanta privrednog razvitka - sa osvrtom na Kinu. Ekonomika preduzeća 61, (3-4): 163-173.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Madžar, L. 2013, "Institucionalna dinamika kao determinanta privrednog razvitka - sa osvrtom na Kinu", Ekonomika preduzeća, vol. 61, no. 3-4, pp. 163-173.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
MADŽAR, L., 2013. Institucionalna dinamika kao determinanta privrednog razvitka - sa osvrtom na Kinu. Ekonomika preduzeća, 61(3-4), pp. 163-173.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Madžar, L.. "Institucionalna dinamika kao determinanta privrednog razvitka - sa osvrtom na Kinu." Ekonomika preduzeća 61.3-4 (2013): 163-173.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Madžar L. Institucionalna dinamika kao determinanta privrednog razvitka - sa osvrtom na Kinu. Ekonomika preduzeća. 2013; 61(3-4):163-173.