APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Đuričin, D., & Vuksanović-Herceg, I. [2018]. Digitalna Srbija - prilagođavanje ekonomskog konteksta za udvostručeni BDP. Ekonomika preduzeća, 66(1-2), 19-41.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Đuričin D, Vuksanović-Herceg I. Digitalna Srbija - prilagođavanje ekonomskog konteksta za udvostručeni BDP. Ekonomika preduzeća 2018;66(1-2):19-41.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Đuričin D., i I. Vuksanović-Herceg. 2018. Digitalna Srbija - prilagođavanje ekonomskog konteksta za udvostručeni BDP. Ekonomika preduzeća 66, (1-2): 19-41.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Đuričin, D.& Vuksanović-Herceg, I. 2018, "Digitalna Srbija - prilagođavanje ekonomskog konteksta za udvostručeni BDP", Ekonomika preduzeća, vol. 66, no. 1-2, pp. 19-41.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
ĐURIČIN, D. i VUKSANOVIĆ-HERCEG, I., 2018. Digitalna Srbija - prilagođavanje ekonomskog konteksta za udvostručeni BDP. Ekonomika preduzeća, 66(1-2), pp. 19-41.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Đuričin, D., i I. Vuksanović-Herceg. "Digitalna Srbija - prilagođavanje ekonomskog konteksta za udvostručeni BDP." Ekonomika preduzeća 66.1-2 (2018): 19-41.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Đuričin D, Vuksanović-Herceg I. Digitalna Srbija - prilagođavanje ekonomskog konteksta za udvostručeni BDP. Ekonomika preduzeća. 2018; 66(1-2):19-41.