APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Sretenović, P., Glavonjić, B., & Ranković, N. [2008]. Tržište prozora od drveta u Nemačkoj sa aspekta njihovog izvoza iz Srbije. Glasnik Šumarskog fakulteta, (97), 249-258.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Sretenović P, Glavonjić B, Ranković N. Tržište prozora od drveta u Nemačkoj sa aspekta njihovog izvoza iz Srbije. Glasnik Šumarskog fakulteta 2008;(97):249-258.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Sretenović P., B. Glavonjić, i N. Ranković. 2008. Tržište prozora od drveta u Nemačkoj sa aspekta njihovog izvoza iz Srbije. Glasnik Šumarskog fakulteta (97): 249-258.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Sretenović, P., Glavonjić, B.& Ranković, N. 2008, "Tržište prozora od drveta u Nemačkoj sa aspekta njihovog izvoza iz Srbije", Glasnik Šumarskog fakulteta, no. 97, pp. 249-258.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
SRETENOVIĆ, P., GLAVONJIĆ, B. i RANKOVIĆ, N., 2008. Tržište prozora od drveta u Nemačkoj sa aspekta njihovog izvoza iz Srbije. Glasnik Šumarskog fakulteta, (97), pp. 249-258.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Sretenović, P., B. Glavonjić, i N. Ranković. "Tržište prozora od drveta u Nemačkoj sa aspekta njihovog izvoza iz Srbije." Glasnik Šumarskog fakulteta (2008): 249-258.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Sretenović P, Glavonjić B, Ranković N. Tržište prozora od drveta u Nemačkoj sa aspekta njihovog izvoza iz Srbije. Glasnik Šumarskog fakulteta. 2008; (97):249-258.