APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Vasiljević, A., & Glavonjić, B. [2011]. Sertifikacija šuma i proizvoda od drveta u Srbiji u kontekstu novih regulativa evropske unije - aktuelno stanje, problemi i izazovi. Glasnik Šumarskog fakulteta, (103), 7-28.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Vasiljević A, Glavonjić B. Sertifikacija šuma i proizvoda od drveta u Srbiji u kontekstu novih regulativa evropske unije - aktuelno stanje, problemi i izazovi. Glasnik Šumarskog fakulteta 2011;(103):7-28.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Vasiljević A., i B. Glavonjić. 2011. Sertifikacija šuma i proizvoda od drveta u Srbiji u kontekstu novih regulativa evropske unije - aktuelno stanje, problemi i izazovi. Glasnik Šumarskog fakulteta (103): 7-28.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Vasiljević, A.& Glavonjić, B. 2011, "Sertifikacija šuma i proizvoda od drveta u Srbiji u kontekstu novih regulativa evropske unije - aktuelno stanje, problemi i izazovi", Glasnik Šumarskog fakulteta, no. 103, pp. 7-28.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
VASILJEVIĆ, A. i GLAVONJIĆ, B., 2011. Sertifikacija šuma i proizvoda od drveta u Srbiji u kontekstu novih regulativa evropske unije - aktuelno stanje, problemi i izazovi. Glasnik Šumarskog fakulteta, (103), pp. 7-28.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Vasiljević, A., i B. Glavonjić. "Sertifikacija šuma i proizvoda od drveta u Srbiji u kontekstu novih regulativa evropske unije - aktuelno stanje, problemi i izazovi." Glasnik Šumarskog fakulteta (2011): 7-28.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Vasiljević A, Glavonjić B. Sertifikacija šuma i proizvoda od drveta u Srbiji u kontekstu novih regulativa evropske unije - aktuelno stanje, problemi i izazovi. Glasnik Šumarskog fakulteta. 2011; (103):7-28.