APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Pavlović, A. [2009]. Milenko S. Filipović na Kosovu i Metohiji prema pisanju dnevnog lista Vardar. Baština, (27), 189-201.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Pavlović A. Milenko S. Filipović na Kosovu i Metohiji prema pisanju dnevnog lista Vardar. Baština 2009;(27):189-201.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Pavlović A.. 2009. Milenko S. Filipović na Kosovu i Metohiji prema pisanju dnevnog lista Vardar. Baština (27): 189-201.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Pavlović, A. 2009, "Milenko S. Filipović na Kosovu i Metohiji prema pisanju dnevnog lista Vardar", Baština, no. 27, pp. 189-201.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
PAVLOVIĆ, A., 2009. Milenko S. Filipović na Kosovu i Metohiji prema pisanju dnevnog lista Vardar. Baština, (27), pp. 189-201.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Pavlović, A.. "Milenko S. Filipović na Kosovu i Metohiji prema pisanju dnevnog lista Vardar." Baština (2009): 189-201.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Pavlović A. Milenko S. Filipović na Kosovu i Metohiji prema pisanju dnevnog lista Vardar. Baština. 2009; (27):189-201.