APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Đorđević, R. D. [2007]. Grad kao odašiljač urbanih poruka - o nekim vrstama urbanih poruka. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, (37), 455-471.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Đorđević RD. Grad kao odašiljač urbanih poruka - o nekim vrstama urbanih poruka. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini 2007;(37):455-471.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Đorđević R.D.. 2007. Grad kao odašiljač urbanih poruka - o nekim vrstama urbanih poruka. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini (37): 455-471.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Đorđević, R.D. 2007, "Grad kao odašiljač urbanih poruka - o nekim vrstama urbanih poruka", Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, no. 37, pp. 455-471.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
ĐORĐEVIĆ, R.D., 2007. Grad kao odašiljač urbanih poruka - o nekim vrstama urbanih poruka. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, (37), pp. 455-471.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Đorđević, R.D.. "Grad kao odašiljač urbanih poruka - o nekim vrstama urbanih poruka." Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini (2007): 455-471.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Đorđević RD. Grad kao odašiljač urbanih poruka - o nekim vrstama urbanih poruka. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini. 2007; (37):455-471.