APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Jelić, R. R. [1996]. Sticanje prava svojine u francuskom pravu na pokretnim stvarima na osnovu ugovora sa prethodnim vlasnikom. Pravo i privreda, 34(9-10), 21-31.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Jelić RR. Sticanje prava svojine u francuskom pravu na pokretnim stvarima na osnovu ugovora sa prethodnim vlasnikom. Pravo i privreda 1996;34(9-10):21-31.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Jelić R.R.. 1996. Sticanje prava svojine u francuskom pravu na pokretnim stvarima na osnovu ugovora sa prethodnim vlasnikom. Pravo i privreda 34, (9-10): 21-31.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Jelić, R.R. 1996, "Sticanje prava svojine u francuskom pravu na pokretnim stvarima na osnovu ugovora sa prethodnim vlasnikom", Pravo i privreda, vol. 34, no. 9-10, pp. 21-31.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
JELIĆ, R.R., 1996. Sticanje prava svojine u francuskom pravu na pokretnim stvarima na osnovu ugovora sa prethodnim vlasnikom. Pravo i privreda, 34(9-10), pp. 21-31.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Jelić, R.R.. "Sticanje prava svojine u francuskom pravu na pokretnim stvarima na osnovu ugovora sa prethodnim vlasnikom." Pravo i privreda 34.9-10 (1996): 21-31.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Jelić RR. Sticanje prava svojine u francuskom pravu na pokretnim stvarima na osnovu ugovora sa prethodnim vlasnikom. Pravo i privreda. 1996; 34(9-10):21-31.