APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Basta, J. [2011]. Uloga komunikativnog pristupa i kooperativnog učenja u visokom obrazovanju. Facta universitatis - series: Linguistics and Literature, 9(2), 125-144.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Basta J. Uloga komunikativnog pristupa i kooperativnog učenja u visokom obrazovanju. Facta universitatis - series: Linguistics and Literature 2011;9(2):125-144.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Basta J.. 2011. Uloga komunikativnog pristupa i kooperativnog učenja u visokom obrazovanju. Facta universitatis - series: Linguistics and Literature 9, (2): 125-144.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Basta, J. 2011, "Uloga komunikativnog pristupa i kooperativnog učenja u visokom obrazovanju", Facta universitatis - series: Linguistics and Literature, vol. 9, no. 2, pp. 125-144.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
BASTA, J., 2011. Uloga komunikativnog pristupa i kooperativnog učenja u visokom obrazovanju. Facta universitatis - series: Linguistics and Literature, 9(2), pp. 125-144.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Basta, J.. "Uloga komunikativnog pristupa i kooperativnog učenja u visokom obrazovanju." Facta universitatis - series: Linguistics and Literature 9.2 (2011): 125-144.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Basta J. Uloga komunikativnog pristupa i kooperativnog učenja u visokom obrazovanju. Facta universitatis - series: Linguistics and Literature. 2011; 9(2):125-144.