APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Alamdari, A. K., Kordi, M., Choobineh, S., & Abbasi, A. [2007]. Akutni efekti dva energetska napitka na anerobnu snagu i nivoe laktata u krvi sportista. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, 5(2), 153-162.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Alamdari AK, Kordi M, Choobineh S, Abbasi A. Akutni efekti dva energetska napitka na anerobnu snagu i nivoe laktata u krvi sportista. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport 2007;5(2):153-162.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Alamdari A.K., M. Kordi, S. Choobineh, i A. Abbasi. 2007. Akutni efekti dva energetska napitka na anerobnu snagu i nivoe laktata u krvi sportista. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport 5, (2): 153-162.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Alamdari, A.K., Kordi, M., Choobineh, S.& Abbasi, A. 2007, "Akutni efekti dva energetska napitka na anerobnu snagu i nivoe laktata u krvi sportista", Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 5, no. 2, pp. 153-162.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
ALAMDARI, A.K., KORDI, M., CHOOBINEH, S. i ABBASI, A., 2007. Akutni efekti dva energetska napitka na anerobnu snagu i nivoe laktata u krvi sportista. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, 5(2), pp. 153-162.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Alamdari, A.K.et al. "Akutni efekti dva energetska napitka na anerobnu snagu i nivoe laktata u krvi sportista." Facta universitatis - series: Physical Education and Sport 5.2 (2007): 153-162.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Alamdari AK, Kordi M, Choobineh S, Abbasi A. Akutni efekti dva energetska napitka na anerobnu snagu i nivoe laktata u krvi sportista. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport. 2007; 5(2):153-162.