APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Bogdanović, D. [2013]. Rudolf Kastori, Žarko Ilin, Ivana Maksimović, Marina Putnik-Delić: Uloga kalijuma u ishrani biljaka - kalijum i povrće, Poljoprivredni fakultet, Novi sad, 2013. Biljni lekar, 41(5), 592-593.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Bogdanović D. Rudolf Kastori, Žarko Ilin, Ivana Maksimović, Marina Putnik-Delić: Uloga kalijuma u ishrani biljaka - kalijum i povrće, Poljoprivredni fakultet, Novi sad, 2013. Biljni lekar 2013;41(5):592-593.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Bogdanović D.. 2013. Rudolf Kastori, Žarko Ilin, Ivana Maksimović, Marina Putnik-Delić: Uloga kalijuma u ishrani biljaka - kalijum i povrće, Poljoprivredni fakultet, Novi sad, 2013. Biljni lekar 41, (5): 592-593.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Bogdanović, D. 2013, "Rudolf Kastori, Žarko Ilin, Ivana Maksimović, Marina Putnik-Delić: Uloga kalijuma u ishrani biljaka - kalijum i povrće, Poljoprivredni fakultet, Novi sad, 2013", Biljni lekar, vol. 41, no. 5, pp. 592-593.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
BOGDANOVIĆ, D., 2013. Rudolf Kastori, Žarko Ilin, Ivana Maksimović, Marina Putnik-Delić: Uloga kalijuma u ishrani biljaka - kalijum i povrće, Poljoprivredni fakultet, Novi sad, 2013. Biljni lekar, 41(5), pp. 592-593.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Bogdanović, D.. "Rudolf Kastori, Žarko Ilin, Ivana Maksimović, Marina Putnik-Delić: Uloga kalijuma u ishrani biljaka - kalijum i povrće, Poljoprivredni fakultet, Novi sad, 2013." Biljni lekar 41.5 (2013): 592-593.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Bogdanović D. Rudolf Kastori, Žarko Ilin, Ivana Maksimović, Marina Putnik-Delić: Uloga kalijuma u ishrani biljaka - kalijum i povrće, Poljoprivredni fakultet, Novi sad, 2013. Biljni lekar. 2013; 41(5):592-593.