APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Konstantinović, B., Samardžić, N., Popov, M., & Šabović, S. [2018]. Uzorkovanje rezerve semena invazivnih korovskih vrsta na teritoriji dva zaštićena područja u AP Vojvodini. Biljni lekar, 46(5), 525-533.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Konstantinović B, Samardžić N, Popov M, Šabović S. Uzorkovanje rezerve semena invazivnih korovskih vrsta na teritoriji dva zaštićena područja u AP Vojvodini. Biljni lekar 2018;46(5):525-533.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Konstantinović B., N. Samardžić, M. Popov, i S. Šabović. 2018. Uzorkovanje rezerve semena invazivnih korovskih vrsta na teritoriji dva zaštićena područja u AP Vojvodini. Biljni lekar 46, (5): 525-533.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Konstantinović, B., Samardžić, N., Popov, M.& Šabović, S. 2018, "Uzorkovanje rezerve semena invazivnih korovskih vrsta na teritoriji dva zaštićena područja u AP Vojvodini", Biljni lekar, vol. 46, no. 5, pp. 525-533.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
KONSTANTINOVIĆ, B., SAMARDŽIĆ, N., POPOV, M. i ŠABOVIĆ, S., 2018. Uzorkovanje rezerve semena invazivnih korovskih vrsta na teritoriji dva zaštićena područja u AP Vojvodini. Biljni lekar, 46(5), pp. 525-533.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Konstantinović, B.et al. "Uzorkovanje rezerve semena invazivnih korovskih vrsta na teritoriji dva zaštićena područja u AP Vojvodini." Biljni lekar 46.5 (2018): 525-533.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Konstantinović B, Samardžić N, Popov M, Šabović S. Uzorkovanje rezerve semena invazivnih korovskih vrsta na teritoriji dva zaštićena područja u AP Vojvodini. Biljni lekar. 2018; 46(5):525-533.