APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Miljković, D. [2009]. Odnos između elektrokardiografski određene lokalizacije infarkta miokarda i angiografskog nalaza koronarnih arterija u bolesnika sa prvim infarktom miokarda. Opšta medicina, 15(3-4), 133-141.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Miljković D. Odnos između elektrokardiografski određene lokalizacije infarkta miokarda i angiografskog nalaza koronarnih arterija u bolesnika sa prvim infarktom miokarda. Opšta medicina 2009;15(3-4):133-141.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Miljković D.. 2009. Odnos između elektrokardiografski određene lokalizacije infarkta miokarda i angiografskog nalaza koronarnih arterija u bolesnika sa prvim infarktom miokarda. Opšta medicina 15, (3-4): 133-141.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Miljković, D. 2009, "Odnos između elektrokardiografski određene lokalizacije infarkta miokarda i angiografskog nalaza koronarnih arterija u bolesnika sa prvim infarktom miokarda", Opšta medicina, vol. 15, no. 3-4, pp. 133-141.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
MILJKOVIĆ, D., 2009. Odnos između elektrokardiografski određene lokalizacije infarkta miokarda i angiografskog nalaza koronarnih arterija u bolesnika sa prvim infarktom miokarda. Opšta medicina, 15(3-4), pp. 133-141.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Miljković, D.. "Odnos između elektrokardiografski određene lokalizacije infarkta miokarda i angiografskog nalaza koronarnih arterija u bolesnika sa prvim infarktom miokarda." Opšta medicina 15.3-4 (2009): 133-141.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Miljković D. Odnos između elektrokardiografski određene lokalizacije infarkta miokarda i angiografskog nalaza koronarnih arterija u bolesnika sa prvim infarktom miokarda. Opšta medicina. 2009; 15(3-4):133-141.