APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Majstorović, A., & Andrejić, M. [2008]. Savremeni menadžment u sistemu odbrane. Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, 13(47-48), 19-26.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Majstorović A, Andrejić M. Savremeni menadžment u sistemu odbrane. Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta 2008;13(47-48):19-26.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Majstorović A., i M. Andrejić. 2008. Savremeni menadžment u sistemu odbrane. Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta 13, (47-48): 19-26.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Majstorović, A.& Andrejić, M. 2008, "Savremeni menadžment u sistemu odbrane", Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, vol. 13, no. 47-48, pp. 19-26.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
MAJSTOROVIĆ, A. i ANDREJIĆ, M., 2008. Savremeni menadžment u sistemu odbrane. Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, 13(47-48), pp. 19-26.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Majstorović, A., i M. Andrejić. "Savremeni menadžment u sistemu odbrane." Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta 13.47-48 (2008): 19-26.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Majstorović A, Andrejić M. Savremeni menadžment u sistemu odbrane. Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta. 2008; 13(47-48):19-26.