APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Ćirić, J., Morača, S., & Gračanin, D. [2008]. Investicioni fondovi kao dugoročni izvor finansiranja preduzeća. Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, 13(49-50), 77-82.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Ćirić J, Morača S, Gračanin D. Investicioni fondovi kao dugoročni izvor finansiranja preduzeća. Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta 2008;13(49-50):77-82.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Ćirić J., S. Morača, i D. Gračanin. 2008. Investicioni fondovi kao dugoročni izvor finansiranja preduzeća. Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta 13, (49-50): 77-82.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Ćirić, J., Morača, S.& Gračanin, D. 2008, "Investicioni fondovi kao dugoročni izvor finansiranja preduzeća", Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, vol. 13, no. 49-50, pp. 77-82.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
ĆIRIĆ, J., MORAČA, S. i GRAČANIN, D., 2008. Investicioni fondovi kao dugoročni izvor finansiranja preduzeća. Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, 13(49-50), pp. 77-82.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Ćirić, J., S. Morača, i D. Gračanin. "Investicioni fondovi kao dugoročni izvor finansiranja preduzeća." Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta 13.49-50 (2008): 77-82.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Ćirić J, Morača S, Gračanin D. Investicioni fondovi kao dugoročni izvor finansiranja preduzeća. Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta. 2008; 13(49-50):77-82.