APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Ivanović, M., & Antić, Z. [2011]. Vrednovanje rezultata neprofitnih organizacija. Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, 16(61), 99-105.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Ivanović M, Antić Z. Vrednovanje rezultata neprofitnih organizacija. Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta 2011;16(61):99-105.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Ivanović M., i Z. Antić. 2011. Vrednovanje rezultata neprofitnih organizacija. Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta 16, (61): 99-105.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Ivanović, M.& Antić, Z. 2011, "Vrednovanje rezultata neprofitnih organizacija", Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, vol. 16, no. 61, pp. 99-105.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
IVANOVIĆ, M. i ANTIĆ, Z., 2011. Vrednovanje rezultata neprofitnih organizacija. Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, 16(61), pp. 99-105.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Ivanović, M., i Z. Antić. "Vrednovanje rezultata neprofitnih organizacija." Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta 16.61 (2011): 99-105.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Ivanović M, Antić Z. Vrednovanje rezultata neprofitnih organizacija. Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta. 2011; 16(61):99-105.