APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Mihaljčić, Ž. D. [2016]. Značaj određenih motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika policajaca u situacijama odbrane od nenaoružanog napadača. Nauka, bezbednost, policija, 21(2), 95-110.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Mihaljčić ŽD. Značaj određenih motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika policajaca u situacijama odbrane od nenaoružanog napadača. Nauka, bezbednost, policija 2016;21(2):95-110.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Mihaljčić Ž.D.. 2016. Značaj određenih motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika policajaca u situacijama odbrane od nenaoružanog napadača. Nauka, bezbednost, policija 21, (2): 95-110.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Mihaljčić, Ž.D. 2016, "Značaj određenih motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika policajaca u situacijama odbrane od nenaoružanog napadača", Nauka, bezbednost, policija, vol. 21, no. 2, pp. 95-110.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
MIHALJČIĆ, Ž.D., 2016. Značaj određenih motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika policajaca u situacijama odbrane od nenaoružanog napadača. Nauka, bezbednost, policija, 21(2), pp. 95-110.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Mihaljčić, Ž.D.. "Značaj određenih motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika policajaca u situacijama odbrane od nenaoružanog napadača." Nauka, bezbednost, policija 21.2 (2016): 95-110.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Mihaljčić ŽD. Značaj određenih motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika policajaca u situacijama odbrane od nenaoružanog napadača. Nauka, bezbednost, policija. 2016; 21(2):95-110.