APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Vještica, J., Đukić, A., & Đukić, S. [2007]. Mogućnost dijagnostikovanja bakterijske vaginoze iz različitih uzoraka vaginalnih briseva i vaginalnih lavata. Medicinski podmladak, 58(1-2), 25-27.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Vještica J, Đukić A, Đukić S. Mogućnost dijagnostikovanja bakterijske vaginoze iz različitih uzoraka vaginalnih briseva i vaginalnih lavata. Medicinski podmladak 2007;58(1-2):25-27.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Vještica J., A. Đukić, i S. Đukić. 2007. Mogućnost dijagnostikovanja bakterijske vaginoze iz različitih uzoraka vaginalnih briseva i vaginalnih lavata. Medicinski podmladak 58, (1-2): 25-27.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Vještica, J., Đukić, A.& Đukić, S. 2007, "Mogućnost dijagnostikovanja bakterijske vaginoze iz različitih uzoraka vaginalnih briseva i vaginalnih lavata", Medicinski podmladak, vol. 58, no. 1-2, pp. 25-27.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
VJEŠTICA, J., ĐUKIĆ, A. i ĐUKIĆ, S., 2007. Mogućnost dijagnostikovanja bakterijske vaginoze iz različitih uzoraka vaginalnih briseva i vaginalnih lavata. Medicinski podmladak, 58(1-2), pp. 25-27.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Vještica, J., A. Đukić, i S. Đukić. "Mogućnost dijagnostikovanja bakterijske vaginoze iz različitih uzoraka vaginalnih briseva i vaginalnih lavata." Medicinski podmladak 58.1-2 (2007): 25-27.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Vještica J, Đukić A, Đukić S. Mogućnost dijagnostikovanja bakterijske vaginoze iz različitih uzoraka vaginalnih briseva i vaginalnih lavata. Medicinski podmladak. 2007; 58(1-2):25-27.