APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Dubljanin-Raspopović, E., Kadija, M., & Matanović, D. [2006]. Ocena intenzivnog rehabilitacionog protokola za artroskopski rekonstruisanu prednju ukrštenu vezu. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 134(11-12), 532-536.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Dubljanin-Raspopović E, Kadija M, Matanović D. Ocena intenzivnog rehabilitacionog protokola za artroskopski rekonstruisanu prednju ukrštenu vezu. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 2006;134(11-12):532-536.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Dubljanin-Raspopović E., M. Kadija, i D. Matanović. 2006. Ocena intenzivnog rehabilitacionog protokola za artroskopski rekonstruisanu prednju ukrštenu vezu. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 134, (11-12): 532-536.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Dubljanin-Raspopović, E., Kadija, M.& Matanović, D. 2006, "Ocena intenzivnog rehabilitacionog protokola za artroskopski rekonstruisanu prednju ukrštenu vezu", Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 134, no. 11-12, pp. 532-536.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
DUBLJANIN-RASPOPOVIĆ, E., KADIJA, M. i MATANOVIĆ, D., 2006. Ocena intenzivnog rehabilitacionog protokola za artroskopski rekonstruisanu prednju ukrštenu vezu. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 134(11-12), pp. 532-536.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Dubljanin-Raspopović, E., M. Kadija, i D. Matanović. "Ocena intenzivnog rehabilitacionog protokola za artroskopski rekonstruisanu prednju ukrštenu vezu." Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 134.11-12 (2006): 532-536.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Dubljanin-Raspopović E, Kadija M, Matanović D. Ocena intenzivnog rehabilitacionog protokola za artroskopski rekonstruisanu prednju ukrštenu vezu. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2006; 134(11-12):532-536.