APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Gajović, O., Todorović, Z., Mijailović, Ž., Čanović, P., Nešić, L., Đorđević, Z., Stanojević, M., & Lazić, Z. [2011]. Incidencija, faktori rizika i ishod bolničkih pneumonija kod osoba sa infekcijama centralnog nervnog sistema. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 139(7-8), 476-480.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Gajović O, Todorović Z, Mijailović Ž, Čanović P, Nešić L, Đorđević Z, Stanojević M, Lazić Z. Incidencija, faktori rizika i ishod bolničkih pneumonija kod osoba sa infekcijama centralnog nervnog sistema. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 2011;139(7-8):476-480.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Gajović O., Z. Todorović, Ž. Mijailović, P. Čanović, L. Nešić, Z. Đorđević, M. Stanojević, i Z. Lazić. 2011. Incidencija, faktori rizika i ishod bolničkih pneumonija kod osoba sa infekcijama centralnog nervnog sistema. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 139, (7-8): 476-480.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Gajović, O., Todorović, Z., Mijailović, Ž., Čanović, P., Nešić, L., Đorđević, Z., Stanojević, M.& Lazić, Z. 2011, "Incidencija, faktori rizika i ishod bolničkih pneumonija kod osoba sa infekcijama centralnog nervnog sistema", Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 139, no. 7-8, pp. 476-480.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
GAJOVIĆ, O., TODOROVIĆ, Z., MIJAILOVIĆ, Ž., ČANOVIĆ, P., NEŠIĆ, L., ĐORĐEVIĆ, Z., STANOJEVIĆ, M. i LAZIĆ, Z., 2011. Incidencija, faktori rizika i ishod bolničkih pneumonija kod osoba sa infekcijama centralnog nervnog sistema. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 139(7-8), pp. 476-480.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Gajović, O.et al. "Incidencija, faktori rizika i ishod bolničkih pneumonija kod osoba sa infekcijama centralnog nervnog sistema." Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 139.7-8 (2011): 476-480.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Gajović O, Todorović Z, Mijailović Ž, Čanović P, Nešić L, Đorđević Z, Stanojević M, Lazić Z. Incidencija, faktori rizika i ishod bolničkih pneumonija kod osoba sa infekcijama centralnog nervnog sistema. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2011; 139(7-8):476-480.