APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Marjanović, I., Šundić, A., Mijajlović, M., Čovičković-Šternić, N., Kontić, Đ., Hentova-Senćanić, P., Marković, V., Božić, M., & Knežević, M. [2011]. Promene u retrobulbarnoj arterijskoj cirkulaciji nakon smanjenja povišenog intraokularnog pritiska kod osoba s primarnim glaukomom otvorenog ugla. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 139(11-12), 718-721.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Marjanović I, Šundić A, Mijajlović M, Čovičković-Šternić N, Kontić Đ, Hentova-Senćanić P, Marković V, Božić M, Knežević M. Promene u retrobulbarnoj arterijskoj cirkulaciji nakon smanjenja povišenog intraokularnog pritiska kod osoba s primarnim glaukomom otvorenog ugla. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 2011;139(11-12):718-721.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Marjanović I., A. Šundić, M. Mijajlović, N. Čovičković-Šternić, Đ. Kontić, P. Hentova-Senćanić, V. Marković, M. Božić, i M. Knežević. 2011. Promene u retrobulbarnoj arterijskoj cirkulaciji nakon smanjenja povišenog intraokularnog pritiska kod osoba s primarnim glaukomom otvorenog ugla. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 139, (11-12): 718-721.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Marjanović, I., Šundić, A., Mijajlović, M., Čovičković-Šternić, N., Kontić, Đ., Hentova-Senćanić, P., Marković, V., Božić, M.& Knežević, M. 2011, "Promene u retrobulbarnoj arterijskoj cirkulaciji nakon smanjenja povišenog intraokularnog pritiska kod osoba s primarnim glaukomom otvorenog ugla", Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 139, no. 11-12, pp. 718-721.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
MARJANOVIĆ, I., ŠUNDIĆ, A., MIJAJLOVIĆ, M., ČOVIČKOVIĆ-ŠTERNIĆ, N., KONTIĆ, Đ., HENTOVA-SENĆANIĆ, P., MARKOVIĆ, V., BOŽIĆ, M. i KNEŽEVIĆ, M., 2011. Promene u retrobulbarnoj arterijskoj cirkulaciji nakon smanjenja povišenog intraokularnog pritiska kod osoba s primarnim glaukomom otvorenog ugla. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 139(11-12), pp. 718-721.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Marjanović, I.et al. "Promene u retrobulbarnoj arterijskoj cirkulaciji nakon smanjenja povišenog intraokularnog pritiska kod osoba s primarnim glaukomom otvorenog ugla." Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 139.11-12 (2011): 718-721.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Marjanović I, Šundić A, Mijajlović M, Čovičković-Šternić N, Kontić Đ, Hentova-Senćanić P, Marković V, Božić M, Knežević M. Promene u retrobulbarnoj arterijskoj cirkulaciji nakon smanjenja povišenog intraokularnog pritiska kod osoba s primarnim glaukomom otvorenog ugla. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2011; 139(11-12):718-721.