APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Radulović, D., Vujotić, L., Cvrkota, I., Bogosavljević, V., & Jovanović, I. [2018]. Spontana regresija cervikalne diskus hernije kod bolesnika sa mijelopatijom. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 146(7-8), 445-446.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Radulović D, Vujotić L, Cvrkota I, Bogosavljević V, Jovanović I. Spontana regresija cervikalne diskus hernije kod bolesnika sa mijelopatijom. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 2018;146(7-8):445-446.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Radulović D., L. Vujotić, I. Cvrkota, V. Bogosavljević, i I. Jovanović. 2018. Spontana regresija cervikalne diskus hernije kod bolesnika sa mijelopatijom. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 146, (7-8): 445-446.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Radulović, D., Vujotić, L., Cvrkota, I., Bogosavljević, V.& Jovanović, I. 2018, "Spontana regresija cervikalne diskus hernije kod bolesnika sa mijelopatijom", Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 146, no. 7-8, pp. 445-446.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
RADULOVIĆ, D., VUJOTIĆ, L., CVRKOTA, I., BOGOSAVLJEVIĆ, V. i JOVANOVIĆ, I., 2018. Spontana regresija cervikalne diskus hernije kod bolesnika sa mijelopatijom. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 146(7-8), pp. 445-446.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Radulović, D.et al. "Spontana regresija cervikalne diskus hernije kod bolesnika sa mijelopatijom." Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 146.7-8 (2018): 445-446.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Radulović D, Vujotić L, Cvrkota I, Bogosavljević V, Jovanović I. Spontana regresija cervikalne diskus hernije kod bolesnika sa mijelopatijom. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2018; 146(7-8):445-446.