APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Folić, M., Trivić, A., Pavlović, B., Boričić, I., & Milovanović, J. [2019]. Ponavljajuće krvarenje iz nosa kao manifestacija sinonazalne metastaze karcinoma bubrega. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 147(5-6), 364-367.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Folić M, Trivić A, Pavlović B, Boričić I, Milovanović J. Ponavljajuće krvarenje iz nosa kao manifestacija sinonazalne metastaze karcinoma bubrega. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 2019;147(5-6):364-367.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Folić M., A. Trivić, B. Pavlović, I. Boričić, i J. Milovanović. 2019. Ponavljajuće krvarenje iz nosa kao manifestacija sinonazalne metastaze karcinoma bubrega. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 147, (5-6): 364-367.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Folić, M., Trivić, A., Pavlović, B., Boričić, I.& Milovanović, J. 2019, "Ponavljajuće krvarenje iz nosa kao manifestacija sinonazalne metastaze karcinoma bubrega", Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 147, no. 5-6, pp. 364-367.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
FOLIĆ, M., TRIVIĆ, A., PAVLOVIĆ, B., BORIČIĆ, I. i MILOVANOVIĆ, J., 2019. Ponavljajuće krvarenje iz nosa kao manifestacija sinonazalne metastaze karcinoma bubrega. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 147(5-6), pp. 364-367.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Folić, M.et al. "Ponavljajuće krvarenje iz nosa kao manifestacija sinonazalne metastaze karcinoma bubrega." Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 147.5-6 (2019): 364-367.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Folić M, Trivić A, Pavlović B, Boričić I, Milovanović J. Ponavljajuće krvarenje iz nosa kao manifestacija sinonazalne metastaze karcinoma bubrega. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2019; 147(5-6):364-367.