APA - Priručnik za publikovanje, Američko psihološko društvo
Matić-Kekić, S., Bodroža-Pantić, O., & Dedović, N. [2008]. Jedan model nastave matematike. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, 32(1), 14-26.

CBE - Priručnik, Naučni stil i format, Savet urednika u biologiji
Matić-Kekić S, Bodroža-Pantić O, Dedović N. Jedan model nastave matematike. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta 2008;32(1):14-26.

Chicago - Čikaški priručnik za stil
Matić-Kekić S., O. Bodroža-Pantić, i N. Dedović. 2008. Jedan model nastave matematike. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta 32, (1): 14-26.

Harvard - Harvardski priručnik za stil
Matić-Kekić, S., Bodroža-Pantić, O.& Dedović, N. 2008, "Jedan model nastave matematike", Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 32, no. 1, pp. 14-26.

Harvard-BS - Harvardski priručnik za stil – Britanski standard
MATIĆ-KEKIĆ, S., BODROŽA-PANTIĆ, O. i DEDOVIĆ, N., 2008. Jedan model nastave matematike. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, 32(1), pp. 14-26.

MLA - Priručnik za pisce naučnih radova, Društvo za savremeni jezik
Matić-Kekić, S., O. Bodroža-Pantić, i N. Dedović. "Jedan model nastave matematike." Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta 32.1 (2008): 14-26.

NLM - Vodič za autore, urednike i izdavače, Nacionalna medicinska biblioteka
Matić-Kekić S, Bodroža-Pantić O, Dedović N. Jedan model nastave matematike. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta. 2008; 32(1):14-26.